A.R.T.

Akademia Rozwoju Twórczości

balony-art

Nasza Akademia jest odpowiedzią na potrzeby rodziców dzieci uzdolnionych artystycznie oraz tych, które swoich uzdolnień dopiero poszukują

Nadrzędnymi celami pracy Akademii są: edukacja artystyczna w zakresie plastycznym i muzycznym, sprawowanie opieki wychowawczej, dbanie o bezpieczeństwo dzieci i ich wszechstronny rozwój wychowawczo – dydaktyczny, co pozwoli na twórczą swobodę i wyrażenie siebie poprzez różnego rodzaju działania twórcze, pomoże odkryć i rozwinąć talenty dziecka na wielu płaszczyznach sztuki a także m.in. przełoży się na optymalne przygotowanie dzieci do osiągnięcia sukcesów na dalszej drodze edukacji w szkole podstawowej o profilu artystycznym, w tym szkole plastycznej i muzycznej.

Nasza Akademia inspiruje dzieci do podejmowania działań twórczych w zakresie plastyki, muzyki, tańca i teatru oraz aktywności sportowych. Jesteśmy organizatorami warsztatów plastycznych, nowoczesnych form tanecznych, kółka teatralnego oraz zajęć o charakterze sportowym dla naszych podopiecznych. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach twórczości dziecięcej.

Sami również jesteśmy inicjatorami konkursów dla dzieci i rodziców oraz licznych przedszkolnych uroczystości, między innymi: doroczne Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny oraz cyklicznych kiermaszów promujących artystyczne talenty nie tylko dzieci, ale także ich rodziców.

 

 

 

Komentarze do “A.R.T.

Dodaj komentarz